dimarts, 21 d’octubre del 2014

EL TEXTO EXPOSITIVO

La exposición.

 Informar.
Características.
-
-
UU
Técnica de la exposición

Elección del tema.
Documentación.
Organización de la información.
Elaboración del guión.
Desarrollo.
Partes de la exposición.

 Introducción.
Desarrollo.
Conclusión.
-
-

EL TEXTO EXPOSITIVO

La exposición.
 • Informar.
Consiste en explicar un tema o una idea con la intención de informar.
 • Características.
La exposición se hará de forma clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien.

Técnica de la exposición.
 • Elección del tema.

Adaptaremos el tema a la edad e intereses de los oyentes. El título será atractivo.

 • Documentación.

Debemos recoger información sobre el tema elegido. No se puede explicar algo que se desconoce.

 • Organización de la información.

La información sin orden no sirve. Hay que ordenarla y sacar lo importante.

 • Elaboración del guión.

Hay que seguir un orden lógico: de lo sencillo a lo complicado, de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras para que se puedan comprender.

 • Desarrollo.

Si es oral siguiendo las normas: entonación, gestos, vocabulario, etc.
Si es escrita: buena presentación, sin faltas...


Partes de la exposición.

 • Introducción.

Se presenta el tema. Se despierta el interés y se explica de lo que trata y las partes.

 • Desarrollo.

Se exponen todas las ideas despacio y con claridad. Se pueden utilizar carteles, transparencias, etc.

 • Conclusión.

Resumen de las ideas más importantes y conclusión final

dimecres, 1 d’octubre del 2014

EL DIÀLEG

Amb els resums que em faceu, a vegades m'escriviu diàlegs.   Per escriure'ls heu de tenir en compte el següent:


El diàleg és un tipus de text que reprodueix de manera exacta una conversa entre dos o més personatges.
Quan escrivim un diàleg hem de tenir en compte un seguit d'aspectes:
 • Posem un guió al davant del que diu cada personatge. Així es diferencia el text que correspon al narrador del que diuen els personatges. 

  Exemple:  - Ja estàs preparat? 

 • Escrivim un punt, un interrogant o una admiració al final de cada intervenció, segons el tipus de frase. També hi podem posar un altre guió, per indicar que fem un aclariment. 

  Exemple: -Estic a punt !- va contestar el jugador.

 • Cada vegada que parla un personatge, comencem sempre un línia nova.
   
  Características:

  • Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato.
  • Es la forma de escribir el teatro.
  • Formas: 

   - Estilo directo: el autor reproduce exactament las palabras de los personajes que hablan

   Ej: - ¿Qué te parece la fotografía? - preguntó Sara.

   - Estilo indirecto: el autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero no textualmente.

   Ej: Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía.

dimarts, 23 de setembre del 2014

DESCRIPCIÓN DE PAISAJES Y LUGARES

La descripción de lugares (5º de Primaria)

Una descripción es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son ciertas personas, lugares, objetos, entre otros..

Si queremos describir un lugar recuerda que tendremos que seguir unos pasos:

a) Primero tendremos que presentar el lugar, decir qué es y dónde se encuentra (si lo sabemos).

b) A continuación tendremos que decir cómo es el lugar. Para ello seguiremos este orden:
     - Descripción del lugar a partir del plano del fondo.  Se utilizan palabras que indican situación en
       el espacio:  arriba, enfrente, debajo, ...
     - Descripción del plano más cercano: elementos, personajes, animales,...

c) Por último nos quedaría nuestra aportación personal. Tenemos que transmitir nuestra impresión u opinión.

Además, no debes olvidar las siguientes orientaciones para mejorar tu expresión:

1º- Planificar el texto.
2º- Redactar.
3º- Corregir.
4º- Presentar adecuadamente.

A continuación vas a practicar tus habilidades como redactor de un lugar. Así que, fíjate en la imagen de este paisaje, y con la información anterior, realiza la descripción más acertada que puedas.


     

Ejemplo de descripción

        Esta fotografía nos muestra  uno de los canales de Venecia, Italia.  Al fondo del retrato,  vemos el cielo oscureciéndose lo que nos indica el atardecer cayendo sobre uno de los puentes más importantes de la ciudad.  En primer plano podemos observar una góndola y, a ambos lados de la fotografía, contemplamos edificios típicos de esta maravillosa ciudad italiana.

       Sin duda  este paisaje me transmite mucha tranquilidad.

dilluns, 15 de setembre del 2014

BENVINGUDAHOLA A TOTS I TOTES !!!:  

Ja hem començat un nou curs i, a més a més, amb una mestra nova.  Poc a poc, ens anirem coneixent i farem feina junts.  Benvinguts a tots i totes, i...  ENDAVANT I MOLT D'ÀNIM !!!

dimarts, 9 de setembre del 2014CEIP MATEU FONTIRROIG
AVGDA VIVES LLULL,1 CP 07703
CODI DEL CENTRE 07006378
TEL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 971 36 50 11
FAX 971 35 56 25
PÀGINA WEB: http://sites.google.com/site/cpmateufontirroig/

CALENDARI ESCOLAR:

INICI CURS: 12 de setembre de 2014.
ACABAMENT: 19 de juny de 2015.

DURANT EL CURS ESCOLAR 2014-2015 TENEN LA CONSIDERACIÓ DE PERIODES DE VACANCES:

NADAL: de 23 de desembre de 2014 a 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos).
PASQUA: de 2 d'abril de 2015 a 10 d'abril de 2015 (ambdós inclosos).

TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS:

8 de desembre de 2014, IMMACULADA CONCEPCIÓ.
27 de febres de 2015, FESTA ESCOLAR UNIFICADA.
1 de maig DE 2015, DIA DEL TREBALL.

DIES DE LLIURE ELECCIÓ:
3 de novembre de 2014.
2 de març de 2015.
30 d'abril o 4 de maig de 2015 (encara per determinar).

FESTES LOCALS:
8 de setembre de 2014, FESTES DE GRÀCIA.
17 de gener de 2015, SANT ANTONI.

ALTRES:
1 de novembre de 2014, TOTS SANTS.
6 de desembre de 2014, DIA DE LA CONSTITUCIÓ.
1 de març de 2015, DIADA DE LES ILLES BALEARS.


DATES D'AVALUACIONS I ENTREGA D'INFORMES:

ENCARA ESTÀ PER DETERMINAR.

PRIMERA AVALUACIÓ: 
SEGONA AVALUACIÓ: 
TERCERA AVALUACIÓ: 

TUTORS  I ESPECIALISTES TERCER CICLE

CINQUÈ A: JUANA LÓPEZ

CINQUÈ B: PERE LLABRÉS

SISÈ A: GARI FLORIT

SISÈ B: MARIA CÁNOVAS

LLEGUA ANGLESA: SUSAN TOMÁS

MÚSICA: NICO GUASCH

EDUCACIÓ FÍSICA: IGNASI JOVER (6ès) I PERE LLABRÉS (5ès)

RELIGIÓ: MARTA VILLALONGA.

SUPORT: ENRIQUE DELGADO (AUDICIÓ I LLENGUATGE) NEUS BRUGUERA (PEDAGOGIA TERAPÈUTICA) I PAQUI BENEJAM (ATENCIÓ DIVERSITAT)

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: PILAR SAINZ (atenció al públic: dilluns de 13:00h a 13:30 i divendres de 8:30h a 9:00h) amb citació prèvia.
CAP D'ESTUDIS: NICO GUASCH
SECRETÀRIA: MARINA PIRIS (atenció al públic: dilluns,dimecres i divendres de 8:30h a 9:00h; dimarts i dijous de 13:00h a 13:30h)
APIMA
PRESIDENT: ANTONI VILLALONGA
SECRETÀRIA: NEUS ANDREU
SERVEI:  dilluns (de 8.30 h a 9.30 h), dimecres i dijous (de 16:00h a 17:00h)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESCOLA MATINERA: de 7:30h a 8:30h.
MENJADOR ESCOLAR: de 13:30h a 15:30h. Servei menjador (de dilluns a divendres de 8:30h a 9:30h)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: estan per determinar les activitats, dies i horari. Estan organitzades per l'APIMA i amb la vigilància del professorat del centre.

QUOTA MATERIAL

Aquest curs les quotes de material seran a infantil, 42€ i a Primària, 30€. Les quantitats màximes que dictaminen les instruccions de la conselleria són de 53€ i 38€ respectivament.
D'aquesta assignació s'ha de tenir en compte que 5€ van al manteniment de la fotocopiadora, 1€ per a material de música i 2 € per a material d'anglès i plàstica. 
Els delegats d'aula recolliran els doblers abans de dia 1 de novembre i l'entregaran als tutors.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El centre participa d'aquest programa des del curs 2011-2012. 
Des del primer dia de classe els/les alumnes, que en formin part, hauran de respectar les normes d'utilització dels llibres incloses en el Programa de Reutilització de Llibres (el podeu trobar a la WEB de l'escola).

BIBLIOTECA

Aquest curs es seguirà amb la posada en marxa de la biblioteca a l'aula polivalent mitjançant el programa ABIES (gestor informàtic). Durant el curs s'anirà determinant com se'n farà la seva utilització. 

FALTES ASSISTÈNCIA ALUMNAT

És important que les faltes d'assistència o retard es justifiquin per escrit al mestre tutor, utilitzant l'agenda escolar. Els qui són socis de l'APIMA la reben gratuïtament i els que no l'ha de pagar (5 euros).

ENTRADES I SORTIDES

S'obriran les portes de l'escola per als alumnes a les 8:25h.
Els alumnes de tercer cicle pujaran tot sols, sense córrer i amb tota normalitat a la seva aula (primer dia per files al pati).
La sortida es farà d'igual manera a les 13:30h.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

L'escola no proporcionarà als alumnes cap tipus de medicaments sense la presentació de la documentació adient en aquests casos (informe del metge i full omplert pels pares o tutors de l’infanta a secretaria).
Els alumnes que no puguin fer E.F presentaran un certificat metge o una justificació paterna al tutor que posteriorment informarà a l'especialista.


ATENCIÓ FAMÍLIES

Dimecres de 13.30 h a 15.00 h.


HORARI ALUMNAT: 5è A

Com a consequència del TIL, hem hagut de canviar el horaris.  Aquí us penjo el nou:


CATALÀ 8.30-9.00 SOCIALS  8.30 - 10.00 NATURALS 8.30 - 10.00 CASTELLÀ  8.30 - 10.00 VALORS/RELIGIÓ  8.30 - 10.00
MATES 9.00-10.00

MÚSICA 10.00 - 11.00 MATES 10.00 - 11.00 E.F.  10.00 - 11-00 MATES  10.00 - 11.00 ANGLÈS  10.00 - 11.00
PATI PATI PATI PATI PATI
PLÀSTICA 11.30 - 12.30 CATALÀ  11.30 - 12.30 MATES  11.30 - 12.30 CAT/ANG 11.30 - 12.30 E.F.  11.30 - 12.30
CASTELLÀ  12.30 - 13.30 ANGLÈS 12.30 - 13.30 CAT/ANG  12.30 - 13.30 CATALÀ 12.30 - 13.30 CASTELLÀ  12.30 - 13.30

  • TUTOR: JUANI LÓPEZ (MAT-CAT-CAST-SOCIALS-NATURALS-VALORS SOCIALS)
  • LLENGUA ANGLESA, PLÀSTICA : SUSAN TOMÁS
  • RELIGIÓ: MARTA VILLALONGA
  • MÚSICA: NICO GUASCH
  • E.F.: PERE LLABRÉS
LlenguaCatalana:3,5h(desdoblaments)
Llengua Castellana:3,5h
Llengua Estrangera: 3 h
Matemàtiques: 4 h
Ciències Naturals: 1,5 h
Ciències Socials: 1,5 h
E.F. : 2 h
Religió/Valors : 1,5 h
Ed. Artística: 2 h

Us desitjo un BON COMENÇAMENT DE CURS !!!!!